SMI Logo

Register for Course

Mar

3rd

to

Mar

12th

Slovak - slovenčina

Kairos Kairos Bratislava

Timezone: Europe/Bratislava (CET)

Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický misionársky kurz. Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo skutočne Bohu ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účastníci po absolvovaní kurzu povedali: "Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v Božom pláne." Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, v 30 rôznych jazykoch.

When:

3.3. 17:30 - 19:30; 4.3. 09:00 - 18:00; 5.3. 13:00 - 17:00 10.3. 17:30 - 19:30; 11.3. 09:00 - 18:00; 12.3. 13:00 - 17:00

Where:

Apoštolská cirkev zbor Bratislava Sreznevského 2, 831 03 Bratislava

What to bring:

More Information:

Dňa 11.3. budú zážitkové aktivity, ktoré sa nedajú zopakovať. Kurz nie je možné dokončit, ak sa ich nezúčastníte. ZĽAVY: - pre študentov s PDF materiálmi - 15€ - pre ostatných s PDF materiálmi - 20€.

Cost: $30

Poplatok 30€ zahŕňa učebnicu, dve brožúry a certifikát. Uhraďte ho v hotovosti počas registrácie v prvý deň kurzu.

To Register:

S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. My sa zároveň zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom organizácie kurzov Simply Mobilizing a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.

Registration Deadline:

Mar 03, 2023 12:00 AM Europe/Bratislava (CET)


Registration is closed.